Priser

Nedanstående priser gäller för arkivkryss. Kontakta oss för priser för reklam- lokal- och specialkryss.

Lilla Bildkrysset (23 x 15 rutor) 600:- kr/st.
Stora Bildkrysset (18 x 25 rutor) 1.000:- kr/st.
Sudoku, enkel 100:- kr/st.
Sudoku, medelsvår 100:- kr/st.
Sudoku svår 150:- kr/st.
Barnkryss 300:- kr/st.

OBS! Har du för avsikt att göra regelbundna publiceringar - kontakta oss för ännu förmånligare priser!